xem tu vi tuoi ty 1984

Xem Tử Vi Tuổi Giáp Tý 1924, 1984 và 2044

tu-vi-tuoi-ty

Bạn sinh năm Giáp Tý ứng vào các năm dương lịch như sau: 1924, 1984 và 2044. Tử vi tuổi Giáp Tý có những cái chung của Tử Vi Tuổi Tý nhưng có những nét khác biệt của can chi này. Tử vi tuổi Giáp Tý bao gồm Nam mạng và Nữ Mạng. Mỗi Mạng có những đặc điểm cơ bản được phân loại như sau: I. Tử Vi tuổi Giáp Tý – Nam mạng : Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng Xem tiếp