xem tử vi tuổi tý 1996

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI BÍNH TÝ

tu-vi-tuoi-ty

Bạn sinh năm Bính Tý ứng vào các năm dương lịch như sau: 1936, 1996 và 2056. Tử vi tuổi Giáp Tý có những cái chung của Tử Vi Tuổi Tý nhưng có những nét khác biệt của can chi này. Tử vi tuổi Bính Tý bao gồm Nam mạng và Nữ Mạng. Mỗi Mạng có những đặc điểm cơ bản được phân loại như sau: I. Tử Vi tuổi Bính Tý – Nam mạng : Sanh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh) Xương Xem tiếp